Comprehensive development of leaders and management teams

Суттєвий вплив на успіх організації має рівень управлінської компетентності її лідерів. Послідовний та системний розвиток управлінських навичок та бізнес-мислення у керівників та лідерів команд сприяє підвищенню особистої та командної ефективності, покращенню якості управління процесами та ресурсами.

Послуги з навчання та розвитку управлінців:

Групове навчання

Індивідуальний розвиток лідерів

Додаткові послуги

Переваги комплексного розвитку лідерів та управлінських команд:

 • Поліпшення комунікацій з колегами, командної ефективності 
 • Підвищення відповіальності за управлінські рішення та їх наслідки
 • Покращення індивідуальної, командної, операційної ефективності
 • Розвиток талантів, підготовка кадрового резерву на управлінські позиції

Використання методик:

 • Проблемно-орієнтоване навчання (Problem-Based Learning, PBL)

  Методика навчання, яка не дає дає готових алгоритмів або інструментів для вирішення завдання, проте стимулює пошук власних варіантів з метою досягнення поставлених цілей.

  PBL розвиває у учасників концептуальне і аналітичне мислення, націленість на результат, гнучкість та мислення «outside the box», відповідальність за прийняті рішення.
   
 • Навчання в дії (Action Learning)

  Дієва методика розвитку прикладних навичок шляхом спільної розробки творчих, гнучких, ефективних стратегій вирішення реальних проблем під час роботи у невеликій групі учасників. Суттєву роль для розвитку учасників має процес обміну знаннями, досвідом та ідеями, можливість навчатися один у одного.

Основні характеристики групового навчання:

 • Формати навчальних заходів: аудиторний / онлайн / комбінований;
 • Оптимальне поєднання теорії та практики: 30% / 70%;
 • Інтерактивна взаємодія з учасниками, високим рівень залучення;
 • Підбір вправ та кейсів з урахуванням цілей компанії та специфіки роботи учасників.

Додаткові можливості (за погодженням із замовником):

 • Домашні завдання з перевіркою та оцінюванням (індивідуальні, командні);
 • Оцінка управлінських та особистісних компетенцій (до/після навчання);
 • Рекомендації щодо подальшого розвитку учасників навчання та покращення ефективності команд.

Про нас в цифрах

0 +
років практики
0 +
корпоративних клієнтів
0 +
навчальних програм
0 +
навчених управлінців

Наші клієнти

Інна Косорига - консультант з організаційного розвитку, стратегічного менеджменту, HR

Зв'яжіться зі мною для обговорення ваших
завдань та варіантів рішення:

Scroll to top