Організаційний розвиток

Організаційний розвиток – це системна та послідовна діяльність з удосконалення внутрішніх процесів компанії, підвищення її операційної ефективності та конкурентоспроможності. Покращення культури взаємовідносин між людьми та налагодження ефективної командної співпраці також сприяють сталому організаційному розвитку. 

Організаційний розвиток поєднує в собі методи та інструменти стратегічного менеджменту, HR-менеджменту, операційного менеджменту та управління змінами.

Послуги з організаційного розвитку будуть корисними компаніям, які прагнуть побудувати високоефективну систему управління, що включає в себе:

 • розвиток управлінців та співробітників, які поділяють цінності й цілі компанії, прагнуть досягати успіху разом з організацією;
 • вдосконалення процесів та процедур, підвищення операційної ефективності;
 • чіткий розподіл зон відповідальності, оптимізацію організаційних структур;
 • ефективне управління в умовах безперервних змін та невизначеності.

Організаційний розвиток: об'єкти впливу

Організаційний потенціал

Людський потенціал

Корпоративна культура

Організаційний розвиток: переваги

Переваги організаційного розвитку:

 • Оптимізація процесів та структур
 • Покращення горизонтальних та вертикальних комунікацій
 • Вдосконалення продуктів та послуг
 • Зростання прибутковості компанії
 • Сталий розвиток компанії та співробітників

Етапи організаційного розвитку:

 • Визначення цілей та очікуваних результатів
 • Діагностика (дослідження об’єкту вдосконалення, аналіз поточного стану)
 • Планування змін (розробка «дорожньої карти» та плану дій)
 • Впровадження змін, моніторинг динаміки
 • Оцінка результатів
 • Закріплення змін 
Організаційний розвиток: етапи

Приклади проектів та рішень

Серед клієнтів:

Інна Косорига - консультант з організаційного розвитку, стратегічного менеджменту, HR

Зв'яжіться зі мною для обговорення ваших
завдань та варіантів рішення:

Scroll to top